Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միջին և ակնթարթային արագություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Որոշել ճանապարհի տվյալ հատվածում հեծանվորդի միջին արագությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Որոշել ճամփորդության ժամանակը

Բարդություն հեշտ

1
4. Որոշել վայրէջքի և հորիզոնական հատվածից բաղկացած ճանապարհին սահնակի զարգացրած միջին արագությունը

Բարդություն միջին

3
5. Որոշել երեք տեղամասերից բաղկացած ավտոմեքենայի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին

Բարդություն միջին

4
6. Որոշել տարբեր բնութագրերով հատվածներում հեծյալի զարգացրած միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին

Բարդություն միջին

1
7. Ճանապարհի տարբեր հատվածների արագություններով որոշել հեծանվորդի միջին արագությունը

Բարդություն բարդ

5
8. Ամբողջ ճանապարհի արագության միջին արժեքով որոշել հեծանվորդի արագությունը նրա երկրորդ կեսին

Բարդություն բարդ

6
9. Ճանապարհի երեք հատվածների արագություններով որոշել մեքենայի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին

Բարդություն բարդ

7
10. Հավասար ժամանակահատվածների համար տրված արագություններով գտնել ավտոբուսի միջին արագությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար