Հեծանվորդը ճանապարհի առաջին կեսն անցավ v1 \(=\) 12 կմ/ժ արագությամբ:
Որոշի՛ր, թե ինչքա՞ն է նրա արագությունը ճանապարհի երկրորդ կեսին` v2-ը, եթե հայտնի է, որ նրա շարժման միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին vմիջ \(=\)9 կմ/ժ է:
 
Պատասխանը կլորացրո՛ւ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ հեծանվորդի արագությունը ճանապարհի երկրորդ կեսին  կմ/ժ է:
 
images444.jpg