Մեքենան ճանապարհի \(1/3\) մասն անցավ v1 \(=\)7 մ/վ արագությամբ, մնացած ճանապարհի կեսը՝ v2 \(=\)11 մ/վ արագությամբ, իսկ վերջին մասը՝ v3 \(=\)20 մ/վ արագությամբ:
 
Գտի՛ր մեքենայի շարժման միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ մեքենայի շարժման միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին  մ/վ է:
 
images2221111.jpg