Իրար հաջորդող երկու հավասար ժամանակամիջոցներում ավտոբուսը շարժվել է համապատասխանաբար v1 \(=\) 9 մ/վ և v2 \(=\) 13 մ/վ արագություններով:
 
Հաշվի՛ր ավտոբուսի միջին արագությունն ամբողջ շարժման ընթացքում:
 
 Պատասխան՝ ավտոբուսի միջին արագությունն ամբողջ շարժման ընթացքում  մ/վ է:
 
images47474.jpg