Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Միջին և ակնթարթային արագություն 1Մ.
2. Որոշել ճանապարհի տվյալ հատվածում հեծանվորդի միջին արագությունը 2Մ.
3. Որոշել ճամփորդության ժամանակը 1Մ.