Վազքարշավը անցնում էր լեռնային ճանապարհով: Վերելքներում հեծանվորդի արագությունը v1 \(=\) 8 մ/վ էր, վայրէջքներում՝ v2 \(=\)  21մ/վ:
Վերելքների ընդհանուր երկարությունը հավասար է վայրէջքների ընդհանուր երկարությանը:
 
Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն էր հեծանվորդի միջին արագությունը:
 
Պատասխանը կլորացրո՛ւ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ հեծանվորդի միջին արագությունը  մ/վ էր:
 
images454545.jpg