Վազքուղու S1 \(=\) 300 մ երկարությամբ հատվածը հեծյալն անցավ v1 \(=\) 10 մ/վ միջին արագությամբ: Վազքուղու S2 \(=\) 120 մ-ը նա անցավ t2 \(=\) \(5\) վ -ում:
 
Որոշի՛ր, թե ի՞նչ միջին արագությամբ է շարժվել հեծյալն ամբողջ ճանապարհին:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ հեծյալի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին  մ/վ է:
 
скачанные файлы (44).jpg