Բլրի գագաթից մինչև ստորոտ S1 \(=\) 110.1 մ երկարությամբ ճանապարհը երեխաները սահնակով իջան t1 \(=\) 17 վ -ում: Դրանից t2 \(=\) 1.7 ր հետո նրանք կանգ առան ստորոտից S2 \(=\) 380  մ հեռավորության վրա:
 
Հաշվի՛ր սահնակի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին :
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ սահնակի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին   մ/վ է:
 
sankideti.png