ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Անհավասարաչափ շարժում: Միջին արագություն: Ակնթարթային արագություն Հասկացություններ, սահմանումներ, բանաձևեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միջին և ակնթարթային արագություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Միջին և ակնթարթային արագություններ: Միջին արագության հաշվարկ, արագության չափման միավորներ, բնութագրիչներ
2. Որոշել ճանապարհի տվյալ հատվածում հեծանվորդի միջին արագությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել հեծանվորդի ի միջին արագությունը, եթե տրված են ճանապարհը և ժամանակը, որի ընթացքում նա անցել է այդ ճանապարհը
3. Որոշել ճամփորդության ժամանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել ճամփորդության ժամանակը, եթե տրված են միջին արագությունը և անցած ճանապարհը
4. Որոշել վայրէջքի և հորիզոնական հատվածից բաղկացած ճանապարհին սահնակի զարգացրած միջին արագությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Օգտվելով սահմանումից՝ հաշվել սահնակի միջին արագությունը
5. Որոշել երեք տեղամասերից բաղկացած ավտոմեքենայի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել ավտոմեքենայի միջին արագությունը, եթե տրված են ժամանակահատվածներ և մեքենայի շարժման արագությունը այդ ժամանակահատվածների ընթացքում
6. Որոշել տարբեր բնութագրերով հատվածներում հեծյալի զարգացրած միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Որոշել հեծյալի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին, եթե տրված են տվյալներ ճանապարհի տարբեր հատվածների համար
7. Ճանապարհի տարբեր հատվածների արագություններով որոշել հեծանվորդի միջին արագությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել հեծանվորդի միջին արագությունը, եթե տրված են արագությունները վերելքի և վայրէջքի ժամանակ
8. Ամբողջ ճանապարհի արագության միջին արժեքով որոշել հեծանվորդի արագությունը նրա երկրորդ կեսին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որոշել հեծանվորդի արագությունը տեղամասերից մեկում, եթե հայտնի են միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին և արագությունը մյուս տեղամասում
9. Ճանապարհի երեք հատվածների արագություններով որոշել մեքենայի միջին արագությունն ամբողջ ճանապարհին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Որոշել մեքենայի միջին արագությունը երեք տեղամասերից բաղկացած ճանապարհին
10. Հավասար ժամանակահատվածների համար տրված արագություններով գտնել ավտոբուսի միջին արագությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Գտնել ավտոբուսի միջին արագությունն իրար հաջորդող երկու հավասար ժամանակահատվածներում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ Անհավասարաչափ շարժում, տեսական հարցեր 00:15:00 հեշտ 4Մ. Անհավասարաչափ շարժում, տեսական հարցեր, պարզ խնդիրներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ Անհավասարաչափ շարժում՝ շարժման ժամանակի և միջին արագության հաշվարկ 00:20:00 միջին 7Մ. Պարզ և միջին բարդության խնդիրներ շարժման ժամանակի և միջին արագության հաշվարկի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Անհավասարաչափ շարժում՝ միջին արագության հաշվարկ 00:30:00 միջին 12Մ. Անհավասարաչափ շարժման միջին արագության հաշվարկ տարբեր պայմանների առկայության դեպքում