Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համեմատել ուղղաձիգ դեպի վեր նետած մարմինների սկզբնական արագությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի ձեռք բերած արագությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշել, թե որքան ժամանակում նետը վեր կբարձրանա

Բարդություն հեշտ

1
4. Որոշել, թե ինչ բարձրությունից է ընկել մարմինը

Բարդություն հեշտ

1
5. Որոշել, թե քանի վայրկյանից ուղղաձիգ դեպի վեր նետած մարմինը կընկնի գետնին

Բարդություն միջին

3
6. Մարմնի անցած բարձրությունը անկման սկզբից որոշ ժամանակ անց

Բարդություն միջին

1
7. Որոշել, թե ինչ արագությամբ էր շարժվում ուղղաթիռը

Բարդություն միջին

3
8. Դեպի վեր նետած մարմնի անցած ճանապարհը

Բարդություն միջին

4
9. Որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի անցած ճանապարհը

Բարդություն բարդ

5
10. Որոշել օդապարիկի բարձրությունը

Բարդություն բարդ

6
11. Համեմատել մարմինների արագությունները գետնին հասնելու պահին

Բարդություն բարդ

6
12. Որքան ժամանակ կտևի քարի շարժումը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար