Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված քարը գետնից բարձրանում է h1 \(=\)16 մ և այնուհետև ընկնում h2 \(=\)8 մ խորություն ունեցող հորը: Որոշի՛ր, թե նետումից որքա՞ն ժամանակ անց այն կհասնի հորի հատակին:
 
Հաշվարկների ընթացքում ստացված արդյունքները կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Ընդունել g10մ/վ2
 
Պատասխան՝ քարը կհասնի հորի հատակին նետումից  վ անց:
 
image63.gif