Բարդության աստիճանը
00:31:00
1. Որոշել ուղղաձիգ դեպի ներքև նետած մարմնի սկզբնական արագությունը 1Մ.
2. Որոշել մարմնի անկման տևողությունը 2Մ.
3. Որոշել մարմնի արագությունն անկման վերջում 2Մ.
4. Որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի անցած ճանապարհը 4Մ.
5. Մարմնի անցած բարձրությունը անկման սկզբից որոշ ժամանակ անց 1Մ.