Մի մարմինն ընկնում է h1\(=\)23 մ, մյուսը՝ h2 \(=\)45 մ բարձրությունից: Գտի՛ր, թե երկրորդ մարմնի՝ գետնին հասնելու արագությունը քանի՞ անգամ է մեծ առաջին մարմնի՝ գետնին հասնելու արագությունից:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  երկրորդ մարմնի գետնին հասնելու արագությունը  անգամ մեծ է առաջին մարմնի՝ գետնին հասնելու արագությունից: 

Untitled1414.png