Տղան v0 \(=\)18 մ/վ սկզբնական արագությամբ գնդակը նետեց դեպի վեր: Որոշի՛ր, թե ինչքա՞ն ժամանակ հետո կընկնի գնդակը:

Ընդունել g10մ/վ2
 
Պատասխան՝ գնդակը կընկնի գետնին  վ անց:
 
Untitled1.png