Ազատ ընկնող մարմնի արագությունը գետնին հասնելիս՝ \(v =\) 31 մ/վ  էր: Որոշի՛ր, թե ի՞նչ բարձրությունից էր ընկել մարմինը:
 
 Ընդունի՛ր g10մ/վ2:
 
Պատասխան՝  մ
 
images (29)1.png