Մարմինը կատարում է ազատ անկում՝ առանց սկզբնական արագության: Որոշի՛ր, թե ի՞նչ արագություն այն կունենա շարժումը սկսելուց \(t =\)10 վ հետո:
 
Ընդունել g10մ/վ2
 
Պատասխան՝  մ/վ:
 
 Untitled111.png