1. էլեկտրական երևույթներ

  1. Մարմինների էլեկտրականացում, Կուլոնի օրենքը

  2. Էլեկտրացույց. Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը

  3. Ատոմի կառուցվածքը

  4. Էլեկտրականացման բացատրությունը: Լիցքի պահպանման օրենքը

  5. Էլեկտրական դաշտ

  6. էլեկտրական հոսանք

  7. Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա և հոսանքի ուժ

  8. Էլեկտրական լարում: Վոլտաչափ

  9. Էլեկտրական դիմադրություն

  10. Օհմի օրենք

  11. Հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ միացումը

  12. Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը

  13. Ջոուլ-Լենցի օրենքը

 2. Էլեկտրամագնիսական երևույթներ

  1. Հաստատուն մագնիսներ: Երկրի մագնիսական դաշտը

  2. Հոսանքի մագնիսական դաշտը: Էլեկտրամագնիս: Էլեկտրաշարժիչ

  3. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը: Էլեկտրական հոսանքի գեներատորներ

  4. Էլեկտրամագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Ռադիո և հեռուստատեսություն: Ռադիոտեղորոշում

 3. Օպտիկական երևույթներ

  1. Լույս: Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում

  2. Լույսի անդրադարձումը: Անդրադարձման օրենքը

  3. Լույսի բեկումը: Բեկման օրենքը

  4. Ոսպնյակներ: Ոսպնյակի բնութագրերը

  5. Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ ոսպնյակում: Բարակ ոսպնյակի բանաձևը

 4. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը: Ճառագայթաակտիվություն: Միջուկային ռեակցիաներ

  1. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը: Ճառագայթաակտիվություն: Միջուկային ռեակցիաներ