Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լիցքավորված կաթիլի բաժանում

Բարդություն հեշտ

2
2. Լիցքավորաված գնդիկների հպում

Բարդություն հեշտ

2
3. Երեք լիցքավորված գնդերի հպումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Լիցքավորված գնդիկների հպումը

Բարդություն միջին

3
5. Լիցքերի հարաբերություն

Բարդություն միջին

4
6. Լիցքավորված գնդերի հպում

Բարդություն միջին

3
7. Լիցքերի փոխազդեցության ուժերի համեմատումը

Բարդություն բարդ

7
8. Լիցքավորված մարմինների փոխազդեցության ուժը

Բարդություն բարդ

8
9. Լիցքավորված գնդիկների հպումը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ