Որքա՞ն էր նկարում պատկերված երկու միատեսակ գնդիկներից առաջինի լիցքը, եթե այն երկրորդին հպելուց և հեռացնելուց հետո դառնում է 2\(q:\)  
 
Երկրորդ գնդի լիցքը՝ 3q էր:
 
Screenshot_3.png
 
Պատասխան՝ \(q\)