Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մետաղադրամի դիտարկումը խոշորացույցով

Բարդություն հեշտ

2
2. Մոմի պատկերի հեռավորության որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ինչպիսի՞ն է առարկայի պատկերը՝ ոսպնյակից նրա տարբեր հեռավորությունների դեպքում

Բարդություն միջին

3
4. Ոսպնյակի օպտիկական ուժի և գծային խոշորացման որոշումը

Բարդություն միջին

4
5. Ոսպնյակի օպտիկական ուժի որոշումը

Բարդություն միջին

4
6. Սլաքի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից

Բարդություն միջին

4
7. Ցրող ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության որոշումը

Բարդություն միջին

3
8. Ոսպնյակից ծաղիկի պատկերի հեռավորության որոշումը

Բարդություն միջին

4
9. Տեսախցիկից՝ ֆուտբոլիստի հեռավորության որոշումը

Բարդություն բարդ

5
10. Որտե՞ղ պետք է տեղադրել վարդը

Բարդություն բարդ

6
11. Ոսպնյակի օպտիկական ուժի որոշումը առարկայից մինչև էկրան՝ տրված հեռավորության միջոցով

Բարդություն բարդ

7
12. Ցրող ոսպնյակի գծային խոշորացման որոշումը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ