Ինչպիսի՞ն է \(AB\) առարկայի պատկերը հավաքող ոսպնյակում:
 
slide_11.jpg