Առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից 50 սմ է, իսկ նրա իրական պատկերինը՝ 40 սմ: Որոշեք ոսպնյակի օպտիկական ուժը և նրա գծային խոշորացումը:
real_inverted_reduced.png
 
Պատասխան 1.  դպտր
 
Պատասխան 2.