Որոշեք ցրող ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե այդ ոսպնյակից 16 սմ հեռավորության վրա տեղադրված \(S\) լույսի աղբյուրի կեղծ պատկերը ստացվում է ոսպնյակից 3 սմ հեռավորության վրա:
 
Պատասխանը գրեք սմ-ով՝ ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
pic6-2-1 - Copy.gif
 
Պատասխան՝  սմ: