Ծաղիկը գտնվում է ուռուցիկ ոսպնյակից 0.5 մ հեռավորության վրա: Ծաղիկի իրական պատկերը ստացվել է 2 անգամ խոշորացված:
 
Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա է ստացվել պատկերը: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը:
 
Պատասխանները ներկայացնել մ-ով՝ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
7bc365deb68660a6e7e4e55709182eb2 - Copy.jpg
 
Պատասխան 1.  մ
 
Պատասխան 2.  մ