Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սահմանումների և հասկացությունների կրկնություն, գրաֆիկներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կազմի՛ր նախադասություններ ձայնային ալիքների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշել ծովի ալիքի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Որոշել կայծակի հարվածի հեռավորությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Որոշել նավակի տատանումների թիվը

Բարդություն միջին

3
6. Հաշվել, թե որքան ժամանակում ցունամին կհասնի ափին

Բարդություն միջին

3
7. Որոշել այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում ձայնը կանցնի տվյալ հեռավորությունը

Բարդություն միջին

3
8. Որոշել ծովի հատակից անդրադարձած անդրաձայնի ալիքի երկարությունը

Բարդություն միջին

4
9. Որոշել նավակի հեռավորությունը ափից

Բարդություն բարդ

6
10. Քանի՞ վայրկյան հետո մարդը կլսի հորն ընկնող քարի հարվածի ձայնը

Բարդություն բարդ

6
11. Խողովակի նյութում ձայնի տարածման արագության որոշում

Բարդություն բարդ

7
12. Որոշել ձայնի արագությունը օդում

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար