Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Սահմանումների և հասկացությունների կրկնություն, գրաֆիկներ 1Մ.
2. Կազմի՛ր նախադասություններ ձայնային ալիքների վերաբերյալ 1Մ.
3. Որոշել ծովի ալիքի երկարությունը 1Մ.
4. Որոշել կայծակի հարվածի հեռավորությունը 1Մ.
5. Որոշել նավակի տատանումների թիվը 3Մ.