Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սահմանումներ, հիմնական հասկացություներ ու գաղափարներ մեխանիկական էներգիայի մասին (կրկնություն)

Բարդություն հեշտ

1
2. Որոշել տվյալ մարմնի կինետիկ էներգիան

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշել, թե որ գնդի պոտենցիալ էներգիան է ամենամեծը կամ ամենափոքրը

Բարդություն հեշտ

2
4. Որոշել տղայի արագությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Որքանո՞վ մեծացավ տղայի պոտենցիալ էներգիան

Բարդություն հեշտ

2
6. Որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի կինետիկ էներգիան

Բարդություն միջին

3
7. Որոշել մարմնի զանգվածը գետնին հարվածելու պահին

Բարդություն միջին

4
8. Որոշել խողովակի պոտենցիալ էներգիան

Բարդություն միջին

3
9. Որոշել մարմնի արագությունը

Բարդություն միջին

4
10. Որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները

Բարդություն միջին

4
11. Որոշել դանդաղող ավտոմեքենայի կինետիկ էներգիան

Բարդություն բարդ

5
12. Որոշել մարմնի իմպուլսը

Բարդություն բարդ

5
13. Որոշել սկզբնական արագությամբ արագացող շարժում կատարող մարմնի կինետիկ էներգիան

Բարդություն բարդ

6
14. Որոշել ուղղաձիգ դեպի վեր նետած մարմնի կինետիկ էներգիան գետնին ընկնելու պահին

Բարդություն բարդ

7
15. Որոշել շրջանագծով հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի կինետիկ էներգիան

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար