\(H\)\(=\) 10 մ բարձրությունից ազատ ընկնող գունդը գետնին հարվածելու պահին ունի Eկ \(=\)1960 Ջ կինետիկ էներգիա: Գտի՛ր  գնդի զանգվածը:
 
Ընդունել g10մ/վ2:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:

Պատասխան՝ գնդի զանգվածը   կգ է

slide_58 - Copy.jpg