Ստորև բերված տարբերակներից ընտրի՛ր  ճիշտ պատասխանները.
 
Նշված մարմիններից ո՞րն է (որո՞նք են ) օժտված պոտենցիալ էներգիայով`
 
  
images (35) - копия.jpg