Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներ (կրկնություն) 1Մ.
2. Որոշել խնձորի բարձրությունը 1Մ.
3. Որոշել տղայի արագությունը 1Մ.
4. Որոշել արագացմամբ շարժվող մարմնի կինետիկ էներգիան 2Մ.
5. Որոշել դանդաղող ավտոմեքենայի կինետիկ էներգիան 3Մ.
6. Որոշել մարմնի զանգվածը գետնին հարվածելու պահին 4Մ.