\(m=\)0.6 կգ զանգվածով սայլակը  v0\(=\)6 մ/վ սկզբնական արագությամբ հավասարաչափ արագացող շարժում է կատարում: Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն կլինի սայլակի կինետիկ էներգիան \(t=\)5 վ հետո, եթե նրա արագացումը \(a=\)1 մ/վ² է:

Պատասխան՝  սայլակի կինետիկ էներգիան  Ջ է: 
 
ener_s15 - Copy.gif