Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված \(m=\)0.2 կգ զանգվածով մարմինր գետնին ընկավ \(t=\)1 վ հետո: Հաշվի՛ր  մարմնի կինետիկ էներգիան գետնին ընկնելու պահին: Ընդունել g10մվ2:

Պատասխան՝  մարմնի կինետիկ էներգիան գետնին ընկնելու պահին  Ջ է:

Untitled1.png