Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնենք հավասարաչափ շրջանագծային շարժումը նկարագրող մեծությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Որոշել անիվի պտտման պարբերությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշել երեխայի շարժման արագությունը

Բարդություն հեշտ

2
4. Որոշել կետի պտտման պարբերությունը և հաճախությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Որոշել արբանյակի պտույտների թիվը տրված ժամանակահատվածում

Բարդություն միջին

3
6. Որոշել սղոցաքարից թռչող կայծերի արագությունը

Բարդություն միջին

4
7. Որոշել մարմնի հեռավորությունը պտտման առանցքից

Բարդություն միջին

4
8. Որոշել մարմնի պտտման պարբերությունը

Բարդություն միջին

1
9. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի «Սատանայի անիվի» խցիկում գտնվող մարդը

Բարդություն բարդ

5
10. Որոշել ճեպընթաց գնացքի լոկոմոտիվի անիվների պտույտների թիվը

Բարդություն բարդ

6
11. Որոշել, թե քանի պտույտ կկատարի տրակտորի առջևի անիվը

Բարդություն բարդ

7
12. Որոշել ազատ անկում կատարող հոլի պտույտների թիվը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար