Մարմինը հավասարաչափ շարժվում է \(r=\)8մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով և \(t=\) 8 վ-ում անցնում է \(S\)\(=\)23 մ ճանապարհ: Որոշի՛ր, թե որքա՞ն է մարմնի պտտման պարբերությունը:
 
π 3,14
 
Հաշվարկներ կատարելիս արդյունքները կլորացրու տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ մարմնի պտտման պարբերությունը  վ է:

images22.jpg