Լոնդոնի «Լոնդոնյան աչք» կարուսելը մեկ պտույտը կատարում է \(T =\) 30 ր-ում: Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն ճանապարհ է անցնում այդ կարուսելի խցիկի մարդը \(t =\)8 ր-ում, եթե նրա հետագծի շառավիղը \(r =\)60 մ է:
 
π 3,14
 
Հաշվարկներ կատարելիս արդյունքները կլորացնել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝   մ:
 
London-Eye.jpg