Երկրի  առաջին արհեստական արբանյակի պտտման պարբերությունը եղել է մոտ \(T =\)96 րոպե:
 
Հաշվի՛ր, թե քանի՞ պտույտ էր կատարում արբանյակը \(t =\)13 ժամում:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  պտույտ:
 
images (1).jpg