Հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետը \(t =\)7 վ-ում գծում է α=144\(°\) անկյուն: Գտի՛ր այդ կետի պտտման պարբերությունը և հաճախությունը: 

 Պատասխանը կլորացնել հազարերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ 1. կետի պտտման պարբերությունը  վ է
 
                         2. կետի պտտման  հաճախությունը   1/վ է
 
images (29)2 - Copy.png