Երեխան նստել էր \(r =\)4 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով պտտվող կարուսելի նստարանին: Որոշի՛ր, թե ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում երեխան, եթե կարուսելի պտտման պարբերությունը \(T =\) 15 վ էր:

π 3,14
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հազարերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ/վ:
 
images 8888.jpg