Հավասարաչափ պտտվող անիվը \(t =\)3 ր-ում կատարեց \(N =\)2100 պտույտ: Գտի՛ր անիվի պտտման պարբերությունը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:

Պատասխան՝  վ:
 
Untitled0101.png