\(r =\) 0.3 մ շառավիղ ունեցող սղոցաքարը \(t =\)0.9 վ-ի ընթացքում կատարում է \(N =\)10 պտույտ: Որոշի՛ր, թե ի՞նչ արագությամբ են կայծերը թռչում նկարում պատկերված սղոցաքարից:
 
π 3,14
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ կայծերը սղոցաքարից թռչում են   մ/վ արագությամբ:

скачанные файлы (2).jpg