Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Կրկնենք շրջանագծային հավասարաչափ շարժմանը վերաբերվող հարցերին 1Մ.
2. Որոշել սկավառակի պտտման հաճախությունը 1Մ.
3. Որոշել անիվի պտտման պարբերությունը 1Մ.
4. Որոշել ժամացույցի րոպեացույց սլաքի անցած ճանապարհը 3Մ.
5. Որոշել մարմնի հեռավորությունը պտտման առանցքից 4Մ.