\(n =\)4 1/վ  հաճախությամբ հավասարաչափ պտտվող հոլը ազատ անկում է կատարում \(h =\)42 մ բարձրությունից: Հաշվի՛ր , թե քանի՞լրիվ պտույտ կհասցնի կատարել հոլը մինչև գետնին հասնելը: Ընդունի՛ր, որ շարժման ընթացքում հոլի պտտման առանցքը միշտ մնում է ուղղաձիգ դիրքում:
 
Լուծման ընթացքում կատարվող հաշվարկների արդյունքները և պատասխանը կլորացրու՛ միավորի ճշտությամբ:
 
Ընդունել  g10մ/վ2, π 3,14
 
Պատասխան՝  պտույտ:
 
pic_38.jpg