Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնենք ագրեգատային վիճակների վերաբերյալ սահմանումները և բնորոշ հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Հալման և պնդացման վերաբերյալ տեսության կրկնություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Գիտելիքների ստուգում գոլորշացման, շոգեգոյացման և եռման մասին

Բարդություն հեշտ

2
4. Որոշել նյութի տարբեր ագրեգատային վիճակների ներքին էներգիաների տաբերությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Հաշվել գոլորշացնելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը

Բարդություն հեշտ

1
6. Որոշել մետաղյա իրը հալելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը

Բարդություն միջին

4
7. Որոշել հալված մարմնի զանգվածը

Բարդություն միջին

4
8. Որոշել բյուրեղացման ժամանակ անջատված ջերմաքանակի մեծությունը

Բարդություն միջին

4
9. Որոշել տաքացման համար անհրաժեշտ գոլորշու ջերմաքանակը

Բարդություն միջին

4
10. Որոշել սառույցը գոլորշու վերածելու ջերմաքանակը

Բարդություն միջին

4
11. Որոշել գոլորշու խտացումից հալված սառույցի զանգվածը

Բարդություն բարդ

5
12. Որոշել տակառի ջրի զանգվածը

Բարդություն բարդ

7
13. Որոշել գոլորշու խտացումից հետո անոթում հաստատված ջերմաստիճանը

Բարդություն բարդ

6
14. Որոշել ջրի գոլորշանալու ժամանակը

Բարդություն բարդ

8
15. Որոշել երկնաքարի արագությունը

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար