Անոթը պարունակում է 300 գ զանգվածով 30\(°C\) ջերմաստիճանի ջուր: Նրա մեջ ներմղեցին 15 գ զանգվածով \(100\ \)°\(C\) ջերմաստիճանի ջրային գոլորշի: Գտի՛ր, թե ի՞նչ ջերմաստիճան կհաստատվի անոթում գոլորշու խտացումից հետո:
 
Աղյուսակային մեծություններ՝ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը \(4200\)\(Ջ\ \)(կգ·°\(C\)), ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն \(2,3\)·106 \(Ջ\)/կգ (ճնշումը \(760\) մմ ս.ս.):
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  °\(C\):
 
images (69).jpg