Դադարի վիճակից հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող ավտոմեքենան \(t =\) 7 վ-ում անցավ \(S =\)167 մ ճանապարհ: Որոշի՛ր նրա վերջնական արագությունը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ/վ
 
images152.jpg