Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Շարունակեք նախադասությունը 1Մ.
2. Որոշել հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհը 2Մ.
3. Ավտոմեքենայի արագության որոշում 3Մ.
4. Մարմնի արագացման որոշում 2Մ.