Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Որոշել մաթեմատիկական ճոճանակի սեփական տատանումների հաճախությունը 2Մ.
2. Որոշել զսպանակավոր ճոճանակի կոշտությունը 2Մ.
3. Որոշել զսպանակավոր ճոճանակի բեռի զանգվածը 3Մ.
4. Թելավոր և զսպանակավոր ճոճանակներ, ռեզոնանս 1Մ.