Մաթեմատիկական  ճոճանակի տատանման պարբերությունը  0.1 վ է: Որոշի՛ր նրա տատանման հաճախությունը:
 
Պատասխան՝ մաթեմատիկական  ճոճանակի տատանման  հաճախությունը   Հց է:
Untitled1.png