95 \(°C\) ջերմաստիճանի 50 կգ ջրի վրա ավելացվեց 10 \(°C\)-ի սառը ջուրն այնպես, որ խառնուրդի ջերմաստիճանը դարձավ 20 \(°C\): Որոշ՛ր սառը ջրի զանգվածը:
 
Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը \(4200\)Ջկգ°C է:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կգ:  
 
images (61).jpg