1) Ճի՞շտ է արդյոք, որ միջուկային ուժերը գործում են միայն պրոտոնների միջև:
 
2) Եվ ճիշտ է արդյոք, որ միջուկային ուժերը գործում են միջուկի շառավղից փոքր հեռավորությունների վրա:
 
 
Պատասխանում գրիր այո կամ ոչ:
  
Պատասխան՝ 1.
 
Պատասխան՝ 2.